ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 104 ರಣಹದ್ದುಗಳು ಪತ್ತೆ

ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ : 104 ರಣಹದ್ದುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ರಣಹದ್ದು, ಭಾರತೀಯ, ಕೆಂಪು ತಲೆಯ ರಣಹದ್ದು, ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ರಣಹದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ರಣ ಹದ್ದುಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಈ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ

. ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ರಣಹದ್ದು 61 ಕೆಂಪು ತಲೆಯ ರಣಹದ್ದು 30, ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ರಣಹದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು104 ರಣಹದ್ದುಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply